Zangdienst

Zondag 25 juni
Aanvang: 10.00 uur


Locatie: Mariakerk
Bisschopstraat 32
8325 BC Vollenhove

(ga naar concertagenda)

EERSTVOLGEND OPTREDEN


Zondag 25 juni een feestelijke Zangdienst met CME


Zondagmorgen de 25e juni zal het Christelijk Mannenkoor Emmeloord medewerking verlenen aan onze eredienst. Het koor staat al vanaf 1999 onder leiding van dirigent  Johan Bredewout en de vaste begeleider is Anne Kroeze die de begeleiding van het koor en de samenzang op orgel zal verzorgen.
Het thema van de dienst, waarin  
ds. Mevrouw E. Braam uit Kampen, zal voorgaan, is: “Onderweg”.

Tussen de liederen door, die afgestemd zijn op het thema, zal de dominee met verbindende teksten, uitleg geven over thema, de liederen en de toepassing voor ons.

Het is voor het eerst dat het Mannenkoor medewerking verleend aan onze eredienst, dus een extra feestelijke zondag met veel zangplezier.

CME Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” ©

Repetities:


Iedereen die het fijn vindt om te zingen is van harte welkom.

Wij ontvangen graag nieuwe zangers om ons koor te versterken.

We repeteren op dinsdagavond van:
 19.45 uur - 22.00 uur


Adres:

“De Hoeksteen”

Smeden 2b  Emmeloord

Contact

Chr. Mannenkoor “Emmeloord” o.l.v. Johan Bredewout