Erelid Arend de Jonge

Erelid Arend de Jonge

Toespraak Algemene Leden Vergadering  7 mei 2013

Een paar jaar geleden heb ik jullie laten weten dat ik van plan was een boek te schrijven over de geschiedenis van ons koor. Dit in verband met het 50-jarig bestaan in 2013. Ik heb alle notulenboeken doorgenomen en daar informatie uitgehaald. Vervolgens ben ik naar onze archivaris, Arend de Jonge, gegaan en ik heb hem gevraagd of ik al het materiaal dat hij vanaf de oprichting van ons koor verzameld heeft, mocht inzien. Ik was op de fiets en dacht dat ik alles wel in een grote boodschappentas kon meenemen. Dat bleek niet zo te zijn, want er kwam wel een meter aan plakboeken te voorschijn. Bij het inzien van die boeken raakte ik zeer onder de indruk van alles wat Arend verzameld heeft. Wie bijvoorbeeld wil weten wat we tijdens concerten in 1973 gezongen hebben, hij vindt het. Ook is bijgehouden hoe vaak we een nummer tijdens concerten gezongen hebben en waar we dat gezongen hebben of wie verder meewerkten aan een concert. Je kunt er zelfs vinden in welke restaurants koffie gedronken is tijdens een reisje of op weg naar een concert. En zo kan ik nog heel veel noemen, werkelijk indrukwekkend. Maar liefst 50 jaar lang heeft Arend alles bijgehouden. En om die reden stel ik op grond van art. 4 lid 5 en 6 van de Statuten namens het bestuur aan de ledenvergadering voor Arend de Jonge te benoemen tot erelid.
CME Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” © Contact adres: Kampwal 16, 8301AB Emmeloord. Voor inlichtingen tel. no. 06-53538108
Repetities: Iedereen die het fijn vindt om te zingen is van harte welkom. Wij ontvangen graag nieuwe zangers om ons koor te versterken. We repeteren op dinsdagavond van: 19.45 uur - 22.00 uur Adres: “De Hoeksteen” Smeden 2b Emmeloord
Contact met het CME U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar het onderstaand email adres, met vermelding van uw naam en adres. Christelijk Mannenkoor "Emmeloord" Kampwal 16 8301AB Emmeloord info@cmemmeloord.nl Lid KCZB KvK voor Flevoland: 390060683 Rabobank Emmeloord: NL28 RABO 0346 5594 05