Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2017

Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2017 Aan het begin van het nieuwe jaar heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van ons koor, in het bijzonder de dames. Tot mijn vreugde zijn diverse koorleden weer aanwezig die we aan het einde van het vorige jaar weken moesten missen i.v.m. gezondheidsproblemen. Als koor hebben we een goed jaar achter de rug, maar 2016 was niet voor ieder koorlid gemakkelijk. Sommigen kampten met ziekte en anderen werden geconfronteerd met groot verdriet, omdat een geliefde overleed. Wij moesten afscheid nemen van ons koorlid Ben van Staveren, die in februari overleed. Een belangrijke gebeurtenis in het voorbije jaar was het feit dat er een eind kwam aan het ophalen van oud papier in de straten van Emmeloord. Bijna 40 jaar trokken we maandelijks door Emmeloord. Aan de ene kant was ik er wel blij om, want ook in de meest extreme weersomstandigheden gingen we op pad. Aan de andere kant mis ik de gezelligheid die we met elkaar hadden, vooral bij het lossen van de wagens bij de containers. Ook van diverse inwoners hebben we vernomen dat ze de contacten met ons tijdens de rondgang missen. We hebben weer mogen meewerken aan kerkdiensten en zangdiensten. Ook hebben we weer concerten mogen geven, met als hoogtepunt het prachtige kerstconcert op 15 december. Jammer dat er over dat concert nadertijd in de plaatselijke media niets te vinden was. We hadden iemand met kennis van zaken bereid gevonden een recensie te schrijven, maar geen van de drie aangezochte media plaatste de recensie. Van de Noordoostpolder kregen we in ieder geval nog de reactie dat er geen ruimte voor was. Voor het komende jaar zijn al weer elf afspraken gemaakt voor optredens. Op 10 en 17 januari houden we een open repetitie. We hopen dat het nieuwe leden mag opleveren. Kijk eens in je omgeving of je misschien zangliefhebbers kent die lid willen worden van ons koor. Elke repetitie mogen vier leden aan het eind van de avond een lied noemen waarmee we de repetitie afsluiten. Ik heb een heel jaar bijgehouden welke nummers het meest favoriet zijn: Heer wees mijn gids, Liefde Gods die elk beminnen, Het donker voorbij, Nader mijn God bij U, Groot is Uw trouw, Nader tot U o Heer, Waarom, Ga met God en Hij zal met je zijn en het vaakst gekozen: More love to thee. Allemaal christelijke liederen en dat is natuurlijk niet zo vreemd voor een christelijk koor. Zoals gebruikelijk huldigen we onze jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar mag ik drie jubilarissen naar voren roepen: Paul van Slooten, Freek Medemblik en Gerard de Boer. Paul: je werd in januari 1991 lid en maakt dus al 26 jaar deel uit van ons koor. Je bent niet alleen zanger, maar ook kledingcommissaris (Regina ook bedankt dat al die koorpakken bij jullie thuis mogen hangen), lid van de muziekcommissie en je maakt foto’s tijdens bijzondere gebeurtenissen van ons koor. Je begrijpt wel dat we vanavond iemand anders daarvoor hebben gevraagd. Graag overhandig ik je de zilveren verenigingsspeld en een bloemetje. Freek: in diezelfde januarimaand trad jij toe tot ons koor, dus ook al 26 jaar lid. Als ik jou zie, moet ik altijd denken aan die vrachtauto die je van je baas mocht gebruiken bij het ophalen van oud papier. Wat kon daar veel in en wat laadden jullie veel in. Je bent een trouwe helper bij het opbouwen en afbreken van het podium in de Nieuw Jeruzalemkerk en nooit te beroerd om te helpen waar nodig. Ook voor jou de zilveren speld en de bloemen. Gerard: jij werd in september 1991 lid. Ik noem je wel eens de stille kracht in de PR-commissie die ervoor zorgt dat volop ruchtbaarheid gegeven wordt aan onze kooractiviteiten, o.a. in de kerkbladen. Met veel genoegen overhandig ik jou de bijbehorende onderscheiding en de bloemen. Van alle drie mannen wil ik nog het volgende zeggen: trouw is belangrijk in elke relatie en dus ook in de relatie die we als koorleden met elkaar hebben. En voor alle drie geldt: ze zijn trouw in het bezoeken van de repetitieavonden en als Paul eens een langere periode met de camper op pad is, geeft hij dat tijdig aan. Ik hoop dat jullie nog vele jaren met ons in gezondheid zingen mogen.
CME Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” © Contact adres: Kampwal 16, 8301AB Emmeloord. Voor inlichtingen tel. no. 06-53538108
Repetities: Iedereen die het fijn vindt om te zingen is van harte welkom. Wij ontvangen graag nieuwe zangers om ons koor te versterken. We repeteren op dinsdagavond van: 19.45 uur - 22.00 uur Adres: “De Hoeksteen” Smeden 2b Emmeloord
Contact met het CME U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar het onderstaand email adres, met vermelding van uw naam en adres. Christelijk Mannenkoor "Emmeloord" Kampwal 16 8301AB Emmeloord info@cmemmeloord.nl Lid KCZB KvK voor Flevoland: 390060683 Rabobank Emmeloord: NL28 RABO 0346 5594 05